ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย 

ระหว่างวันที่ 8- 12 มีนาคม 2564 

- ปลาสร้อยขาว ขนาด 3-5 ซ.ม. ราคาตัวละ 0.25 ส.ต. 

- ปลาไน ขนาด 2-3 ซ.ม. ราคาตัวละ 0.10 ส.ต.

ติดต่อสอบถามโทร 042049775 หรือ 0956512333