ออกตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

ออกตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-07-20  |   ข่าววันที่: 2020-07-20 |  อ่าน: 253 ครั้ง
 

วันที่  19 กรกฎาคม  2563  นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายศรายุทธ อุณาพรหม นักวิชาการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง บริเวณกระชังเลี้ยงปลานิลเพื่อเป็นข้อมูลการแจ้งเตือนภัยให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง และใช้ข้อมูลที่ได้แจ้งเตือนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทราบทางกลุ่มไลน์ (ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังแม่น้ำโขง) ตามที่ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ติดตามเฝ้าระวังและแจ้งเตือน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

 98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000