ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง บริเวณกระชังเลี้ยงปลานิล

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง บริเวณกระชังเลี้ยงปลานิล 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-06-24  |   ข่าววันที่: 2020-06-24 |  อ่าน: 355 ครั้ง
 

วันที่  16 มิถุนายน  2563  นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายอภิรัตน์  เอกชาติปํญญา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายศรายุทธ อุณาพรหม นักวิชาการประมง ออกตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง บริเวณกระชังเลี้ยงปลานิลเพื่อเป็นข้อมูลการแจ้งเตือนภัยให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง และใช้ข้อมูลที่ได้แจ้งเตือนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทราบทางกลุ่มไลน์ (ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังแม่น้ำโขง) ตามที่ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ติดตามเฝ้าระวังและแจ้งเตือน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

 98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000