ตรวจประเมินการทำงานของชุด Flying Inspection (FIT) ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง

 ด่านตรวจประมงระนอง


ตรวจประเมินการทำงานของชุด Flying Inspection (FIT) ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. คณะกรรมการประเมินการทำงานของชุด Flying Inspection (FIT) ชุดที่ 2 โดยมีนายบัณฑิต กุลละวณิชย์ หัวหน้ากลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ , นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) พร้อมด้วยคณะเข้าตรวจประเมินและติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนองโดยมีหัวหน้าศูนย์ฯ นายนภ การะบุตร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯและเจ้าหน้าที่ประจำชุดสหวิชาชีพรับการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปตรวจประเมินการตรวจสอบเรือประมงประเภทเครื่องมืออวนลากที่ทำการแจ้งเข้า(PI) ของชุดสหวิชาชีพ ณ ท่าเทียบเรือประมงระนอง การตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!