ศจร.รน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ 2561


[2020-08-28] ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกรกฎาคม 2563.. [2020-07-14] ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมิถุนายน 2563.. [2020-06-25] ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนพฤษภาคม 2563.. [2020-05-08] ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนเมษายน 2563.. [2020-04-13] ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมีนาคม 2563.. [2020-03-13] กิจกรรมพา “ ไต๋เยี่ยมศูนย์ PIPO ”.. [2020-03-12] ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563.. [2020-02-06] ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมกราคม 2563.. [2020-01-13] ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนธันวาคม 2562.. [2019-12-03] ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนพฤศจิกายน 2562.. อ่านทั้งหมด 

ศจร.รน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ 2561 


วันที่ 18 กันยายน 2561 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง ได้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตวืน้ำ ณ ฝายคลองพรรั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบางริ้น อ.เมือง จังหวัดระนอง ซึ่งในปี 2561 จังหวัดระนอง ได้ร่วมกับอำเภอเมืองระนอง เทศบาลเมืองบางริ้น สมาคมประมงระนอง ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนตำบลบางริ้น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้