กิจกรรมพา “ ไต๋เยี่ยมศูนย์ PIPO ”

กิจกรรมพา “ ไต๋เยี่ยมศูนย์ PIPO ” .. [2020-03-13 ] แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือที่ประสงค์ขอเปลี่ยนประเภทของเรือ เปลี่ย.. [2019-10-09 ] ศจร.รน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ 2561.. [2018-09-18 ] ประชุมชี้แจงการตรวจเครื่องมือประมงพาณิชย์ปีการประมง ๒๕๖๑-๒๕๖๒.. [2018-03-15 ] รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดระนอง ติ.. [2018-03-11 ] ศจร.ระนองส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การอบรมการทำเว็บไซต.. [2018-02-21 ] การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที.. [2018-02-03 ] การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที.. [2018-02-03 ] การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที.. [2018-02-03 ] ให้การต้อนรับ ผบ.ทรภ.3 และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ P.. [2017-05-15 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมพา “ ไต๋เยี่ยมศูนย์ PIPO ”  

 เผยเเพร่: 2017-05-15  |  อ่าน: 357 ครั้ง

 

ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง ได้จัดกิจกรรมพา “ ไต๋เยี่ยมศูนย์ PIPO ” โดยให้ผู้ควบคุมเรือประมงทำแบบทดสอบ Smart Vessel ด้านระบบ VMS ก่อน – หลัง พร้อมทั้งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฏหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) เรื่องแนวเขตทะเลชายฝั่ง ผลการดำเนินการทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่และชาวประมงเป็นอย่างมาก