กิจกรรมพา “ ไต๋เยี่ยมศูนย์ PIPO ”


[2020-08-28] ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกรกฎาคม 2563.. [2020-07-14] ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมิถุนายน 2563.. [2020-06-25] ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนพฤษภาคม 2563.. [2020-05-08] ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนเมษายน 2563.. [2020-04-13] ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมีนาคม 2563.. [2020-03-13] กิจกรรมพา “ ไต๋เยี่ยมศูนย์ PIPO ”.. [2020-03-12] ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563.. [2020-02-06] ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมกราคม 2563.. [2020-01-13] ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนธันวาคม 2562.. [2019-12-03] ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนพฤศจิกายน 2562.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมพา “ ไต๋เยี่ยมศูนย์ PIPO ”  


ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง ได้จัดกิจกรรมพา “ ไต๋เยี่ยมศูนย์ PIPO ” โดยให้ผู้ควบคุมเรือประมงทำแบบทดสอบ Smart Vessel ด้านระบบ VMS ก่อน – หลัง พร้อมทั้งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฏหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) เรื่องแนวเขตทะเลชายฝั่ง ผลการดำเนินการทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่และชาวประมงเป็นอย่างมาก