ประชุมชี้แจงการตรวจเครื่องมือประมงพาณิชย์ปีการประมง ๒๕๖๑-๒๕๖๒

กิจกรรมพา “ ไต๋เยี่ยมศูนย์ PIPO ” .. [2020-03-13 ] แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือที่ประสงค์ขอเปลี่ยนประเภทของเรือ เปลี่ย.. [2019-10-09 ] ศจร.รน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ 2561.. [2018-09-18 ] ประชุมชี้แจงการตรวจเครื่องมือประมงพาณิชย์ปีการประมง ๒๕๖๑-๒๕๖๒.. [2018-03-15 ] รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดระนอง ติ.. [2018-03-11 ] ศจร.ระนองส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การอบรมการทำเว็บไซต.. [2018-02-21 ] การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที.. [2018-02-03 ] การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที.. [2018-02-03 ] การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที.. [2018-02-03 ] ให้การต้อนรับ ผบ.ทรภ.3 และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ P.. [2017-05-15 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชุมชี้แจงการตรวจเครื่องมือประมงพาณิชย์ปีการประมง ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

 เผยเเพร่: 2017-05-15  |  อ่าน: 854 ครั้ง

 

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก(PIPO)ระนอง ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเมืองระนอง จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์จังหวัดระนอง ในการขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ปีการประมง ๒๕๖๑-๒๕๖๒ และการเตรียมเครื่องมือประมงพาณิชย์เพื่อเข้ารับการตรวจ หลังได้รับใบอนุญาตฯ ก่อนการออกทำการประมงในครั้งแรก ปีการประมง ๒๕๖๑ ณ สมาคมประมงจังหวัดระนอง