รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดระนอง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโนบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรฯ

กิจกรรมพา “ ไต๋เยี่ยมศูนย์ PIPO ” .. [2020-03-13 ] แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือที่ประสงค์ขอเปลี่ยนประเภทของเรือ เปลี่ย.. [2019-10-09 ] ศจร.รน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ 2561.. [2018-09-18 ] ประชุมชี้แจงการตรวจเครื่องมือประมงพาณิชย์ปีการประมง ๒๕๖๑-๒๕๖๒.. [2018-03-15 ] รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดระนอง ติ.. [2018-03-11 ] ศจร.ระนองส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การอบรมการทำเว็บไซต.. [2018-02-21 ] การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที.. [2018-02-03 ] การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที.. [2018-02-03 ] การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที.. [2018-02-03 ] ให้การต้อนรับ ผบ.ทรภ.3 และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ P.. [2017-05-15 ]
อ่านทั้งหมด 

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดระนอง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโนบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรฯ 

 เผยเเพร่: 2017-05-15  |  อ่าน: 775 ครั้ง

 

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือจังหวัดระนอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง พร้อมนี้ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง(PIPO) ระนอง และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย