ตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

 ด่านตรวจประมงระนอง

ตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-11-29  |   ข่าววันที่: 2019-11-28 |  อ่าน: 277 ครั้ง
 

วันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง สังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ได้ลงตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง โดยทำการตรวจสอบการจัดทำ MCPD/LD/แบบสรุปรายวัน การใช้ระบบ TFCC , หนังสือกำกับการซื้อชายสัตว์น้ำประเภทขนส่งทางรถยนต์ ใบอนุญาตท่าเทียบประมงพาณิชย์ และอื่น ๆ เกี่ยวกับทาเทียบเรือประมง โดยทำการตรวจสอบประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 10 ท่าเทียบเรือ ผลการลงตรวจสอบทั้ง 10 ท่าพบว่าทางท่าเทียบเรือประมงได้มีการจัดทำเอกสารถูกต้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความ
  • ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ VMS   Link หน่วยงานในสังกัด กบร.  ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมิถุนายน 2563 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนเมษายน 2563 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมีนาคม 2563 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมกราคม 2563 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนธันวาคม 2562 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกันยายน 2562 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนสิงหาคม 2562 ภารกิจ ที่ตั้ง
  •  Hits 10 อันดับ
  • ให้การต้อนรับ ผบ.ทรภ.3 และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ PIPO ระนอง .. (1,182)  วันที่ 6 เมษายน 2560 ประชุมชี้แจงการนับวันทำการประมง และ ประเด็นคำสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2560 .. (1,012) ประชุมชี้แจง การใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในประเทศแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการแพปลา ท่าเทียบเรือประมง.. (974) ประชุมชี้แจงการตรวจเครื่องมือประมงพาณิชย์ปีการประมง ๒๕๖๑-๒๕๖๒.. (871) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๒.. (863) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๓.. (806) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๑.. (804) ศจร.ระนองส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การอบรมการทำเว็บไซต์กรมประมง.. (801) ที่ตั้ง.. (797) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดระนอง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโนบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรฯ.. (793)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงระนอง

     ๑๗๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐