ตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

 ด่านตรวจประมงระนอง


ตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง สังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ได้ลงตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง โดยทำการตรวจสอบการจัดทำ MCPD/LD/แบบสรุปรายวัน การใช้ระบบ TFCC , หนังสือกำกับการซื้อชายสัตว์น้ำประเภทขนส่งทางรถยนต์ ใบอนุญาตท่าเทียบประมงพาณิชย์ และอื่น ๆ เกี่ยวกับทาเทียบเรือประมง โดยทำการตรวจสอบประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 10 ท่าเทียบเรือ ผลการลงตรวจสอบทั้ง 10 ท่าพบว่าทางท่าเทียบเรือประมงได้มีการจัดทำเอกสารถูกต้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!