ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนสิงหาคม 2562

 ด่านตรวจประมงระนอง


ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนสิงหาคม 2562 

บทความหน้าหลัก


1. ปริมาณสัตว์น้ำ
2. ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ
3. สถานะผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ
4. จำนวนยอดเรือแจ้งเข้า-ออก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!