ประชุมชี้แจง ซักซ้อม เพื่อทำความเข้าใจ  และรับฟังความคิดเห็นชาวประมงในพื้นที่รับผิดชอบ    ในประเด็นเกี่ยวกับ เรื่อง “แนวเขตทะเลชายฝั่ง ,การเขียนบันทึกสมุดการทำประมง (LB)” และขยะในทะเล

 ด่านตรวจประมงระนอง


ประชุมชี้แจง ซักซ้อม เพื่อทำความเข้าใจ  และรับฟังความคิดเห็นชาวประมงในพื้นที่รับผิดชอบ    ในประเด็นเกี่ยวกับ เรื่อง “แนวเขตทะเลชายฝั่ง ,การเขียนบันทึกสมุดการทำประมง (LB)” และขยะในทะเล 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมสมาคมประมงระนอง ทางศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงระนอง ได้จัดการประชุมชี้แจง ซักซ้อม เพื่อทำความเข้าใจ  และรับฟังความคิดเห็นชาวประมงในพื้นที่รับผิดชอบ    ในประเด็นเกี่ยวกับ เรื่อง “แนวเขตทะเลชายฝั่ง ,การเขียนบันทึกสมุดการทำประมง (LB)” และขยะในทะเล เพื่อให้เกิดการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน แก่เจ้าของเรือประมงพาณิชย์ และผู้ควบคุมเรือประมง โดยมีนายนภ การะบุตรนักวิชาการประมงปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยายในการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ โดยมีเข้าร่วมประชุมจำนวน32คน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!