เรื่อง “กำหนดการ วิธีการในการบันทึกข้อมูล และวิธีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นำขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง พ.ศ.2562”

 ด่านตรวจประมงระนอง


เรื่อง “กำหนดการ วิธีการในการบันทึกข้อมูล และวิธีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นำขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง พ.ศ.2562” 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ทางศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า –ออก เรือประมงระนอง ได้จัดประชุมชี้แจง ซักซ้อม ทำความเข้าใจแก่เจ้าของท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ ในประกาศกรมประมง
เรื่อง “กำหนดการ วิธีการในการบันทึกข้อมูล และวิธีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นำขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง พ.ศ.2562” โดยทีนายนภ การะบุตร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยายในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน 16 คน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!