ศจร.รน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ 2561

 ด่านตรวจประมงระนอง


ศจร.รน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ 2561 

กิจกรรม


วันที่ 18 กันยายน 2561 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง ได้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตวืน้ำ ณ ฝายคลองพรรั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบางริ้น อ.เมือง จังหวัดระนอง ซึ่งในปี 2561 จังหวัดระนอง ได้ร่วมกับอำเภอเมืองระนอง เทศบาลเมืองบางริ้น สมาคมประมงระนอง ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนตำบลบางริ้น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!