จัดประชุมชี้แจง “กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้า-ออกท่าเทียบเรือประมงระนองของเรือประมงพาณิชย์”

 ด่านตรวจประมงระนอง


จัดประชุมชี้แจง “กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้า-ออกท่าเทียบเรือประมงระนองของเรือประมงพาณิชย์” 

กิจกรรม


ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 นั้น ทางศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือระมง ระนองได้จัดประชุม “กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้า-ออกท่าเทียบเรือประมงระนอง ของเรือประมงพาณิชย์” แก่ผู้ประกอบการเรือประมง แพปลา/ท่าเทียบเรือประมง เพื่อให้เป็นหลักในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!