จัดการประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นชาวประมง

 ด่านตรวจประมงระนอง


จัดการประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นชาวประมง 

กิจกรรม


ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ทางศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนองได้จัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาประมง ในประเด็นปัญหากฏหมายประมง ปัญหาการแจ้งเข้า-ออก (PIPO) และปัญหา VMS แก่ชาวประมง สถานประกอบการเรือประมงพาณิชย์ ท่าเทียบเรือระนอง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!