ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-07-23  |   ข่าววันที่: 2020-07-23 |  อ่าน: 437 ครั้ง
 

ดาวน์โหลดไฟล์ ต้นฉบับ 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (2,930)  Infographic.. (2,075) อำนาจหน้าที่.. (1,633) ทำเนียบ ผอ... (1,557) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563.. (1,556) โครงสร้าง กนป... (1,551) อัตรากำลัง.. (1,532) ประวัติ กนป. .. (1,469) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563.. (1,423) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563.. (1,347) Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (1,040) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563.. (1,035) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 .. (1,027) Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (920) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564.. (858) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 9/2563.. (855) ข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนเพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม.. (684) กลุ่มบริหารแผนพัฒนาการประมง.. (677) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.. (665) บทความเรื่อง "เกษตรอัจฉริยะ : ภาคประมง".. (646)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร