กรมประมงจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

กรมประมงจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-07-14  |   ข่าววันที่: 2020-07-14 |  อ่าน: 380 ครั้ง
 

กรมประมงจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีการจัดประชุมระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการดังกล่าว ได้มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ อาทิ แนวทางการจัดโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย การบริหารงบประมาณรูปแบบใหม่ ตลอดจนแนวทางการเขียนโครงการสำคัญให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ โดยมีบุคลากรกรมประมงที่เข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า 70 ราย

ที่มา : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (2,936)  Infographic.. (2,083) อำนาจหน้าที่.. (1,636) ทำเนียบ ผอ... (1,559) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563.. (1,559) โครงสร้าง กนป... (1,554) อัตรากำลัง.. (1,534) ประวัติ กนป. .. (1,470) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563.. (1,433) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563.. (1,350) Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (1,042) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563.. (1,037) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 .. (1,028) Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (922) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564.. (875) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 9/2563.. (856) ข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนเพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม.. (690) กลุ่มบริหารแผนพัฒนาการประมง.. (681) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.. (668) บทความเรื่อง "เกษตรอัจฉริยะ : ภาคประมง".. (663)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร