Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-04-29  |   ข่าววันที่: 2020-04-29 |  อ่าน: 771 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (2,003)  Infographic.. (1,523) อำนาจหน้าที่.. (1,377) อัตรากำลัง.. (1,359) ประวัติ กนป. .. (1,343) โครงสร้าง กนป... (1,338) ทำเนียบ ผอ... (1,316) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563.. (1,049) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563.. (944) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563.. (920) Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (850) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563.. (825) Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (771) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 .. (745) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 9/2563.. (393) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564.. (381) ขอเชิญเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล ที่รับผิดชอบ โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง เข้าร่วมกลุ่มไลน์.. (375) กลุ่มแผนและติดตามยุทธศาสตร์ การประมง.. (354) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.. (330) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (300)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร