ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 38 รายการ พร้อมเสาวิทยุ

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 38 รายการ พร้อมเสาวิทยุ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 38 ราการ พร้อมเสาวิทยุ 

หมายเลขครุภัณฑ์ 05 004 00373 99 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด

เงื่อนไขการขายทอดตลาด และรายละเอียด ตามเอกสารแนบ 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510