โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2564

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2564 

ข่าวส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนประมง

 เผยเเพร่: 2021-02-06  |   ข่าววันที่: 2021-02-06 |  อ่าน: 136 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ 4 -5 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวพรรณวดี มุศิริ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 4 นาย ออกปฏิบัติงาน โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ กลุ่มประมงบ้านท่าเรือภูสิงห์ ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยร่วมประชุมกับกลุ่มชาวประมงบ้านท่าเรือภูสิงห์ เพื่อดำเนินการเสนอรายชื่อ คัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำประจำชุมชนบ้านท่าเรือภูสิงห์ จัดทำแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำชุมชน จัดสร้างกระชังอนุบาลสัตว์น้ำประจำชุมชน

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ กำหนดแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำชุมชน และจัดสร้างกระชังอนุบาลสัตว์น้ำประจำชุมชน  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000