ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 38 รายการพร้อมเสาวิทยุ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 38 รายการ พร้อมเสาวิทยุ...

ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 38 รายการพร้อมเสาวิทยุ

 เผยเเพร่: 2021-02-08  |   ข่าววันที่: 2021-02-08  |  270 ครั้ง


เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 38 ราการ พร้อมเสาวิทยุ 

หมายเลขครุภัณฑ์ 05 00


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

 87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000