เสริมสร้างการมีส่วนร่วม

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 

ข่าวส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนประมง


เสริมสร้างการมีส่วนร่วม..คลิก

วันที่ 15 มีนาคม 2566  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ร่วมตรวจสอบความถูกต้อง ในการอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน  1.จุดหนองบัวชุมเหนือ? กลาง? ใต้?   พื้นที่บ้านหนองบัวชุม? ม.9, 2,5,3  ต.หนองหิน? อ.หนองกุงศรี
จำนวน? 69? ราย?
จำนวน? 1323  กระชัง
พท.? 32995  ตร.ม.
2.จุดบ้านทับปลา?  ต.หนองสรวง? อ.หนองกุงศรี
จำนวน? 13? ราย
968? กระชัง
พท.9678  ตร.ม
3.จุดปากห้วยแดง? บ้านหนองสรวง? ต.. หนองสรวง? อ.หนองกุงศรี
จำนวน? 16  ราย
345? กระชัง
8574  ตร.ม.

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

    รายละเอียด 87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000  email  lampao501@gmail.com  โทรศัพท์ 043-840510  FAX 043-840510
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6