เสริมสร้างการมีส่วนร่วม

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 

กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง


เสริมสร้างการมีส่วนร่วม..คลิก

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 4 นาย ร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) สมาชิกเทศบาลตำบลหนองสรวง ผู้ใหญ่บ้านหนองสรวงหมู่ 2 และพี่น้องชาวประมงบ้านหนองสรวง ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประจำชุมชน พื้นที่บ้านหนองสรวง หมู่ 2 และ หมู่ 4 ตำบลหนองสราง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับพี่น้องในชุมชน ทั้งนี้ จำนวนพันธุ์ปลาที่ปล่อยประกอบด้วย ปลาสร้อยขาว 10,000 ตัว และปลายี่สกไทย 40,000 ตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 50,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

    รายละเอียด 87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000  email  lampao501@gmail.com  โทรศัพท์ 043-840510  FAX 043-840510
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6