ชปพ.ประมง 

ข่าวส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนประมง


  วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 นาย ร่วมกับประมงอำเภอสหัสขันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อมอบบัตรประจำตัว ชปพ.ประมง มอบเสื้อ และหมวก ให้กับผู้ผ่านการอบรม ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ. ประมง) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามคำสั่งกรมประมง ที่  841/2565 จำนวน 5 ราย ทั้งนี้ ชปพ.ประมง ที่ได้รับการแต่งตั้งจะได้ปฏิบัติงานเป็นกำลังสนับสนุน ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ การแจ้งข่าวสารการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่เขื่อนลำปาว และร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงอยู่คู่เขื่อนลำปาวอย่างยั่งยืน ต่อไป  วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 นาย ร่วมกับประมงอำเภอสหัสขันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อมอบบัตรประจำตัว ชปพ.ประมง มอบเสื้อ และหมวก ให้กับผู้ผ่านการอบรม ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ. ประมง) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามคำสั่งกรมประมง ที่  841/2565 จำนวน 5 ราย ทั้งนี้ ชปพ.ประมง ที่ได้รับการแต่งตั้งจะได้ปฏิบัติงานเป็นกำลังสนับสนุน ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ การแจ้งข่าวสารการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่เขื่อนลำปาว และร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงอยู่คู่เขื่อนลำปาวอย่างยั่งยืน ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510