ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต 

ประชุม


 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวพรรณวดี มุศิริ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต โครงการนำร่องหมู่บ้านปลอดการเผา โดยร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต ของนายชูศักดิ์ ปัญญา หมู่ที่ 13 บ้านบ่อ ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการนำร่องการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปเกษตรผสมผสาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้มีเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายพงษ์ศักดิ์ ชินคีรี) เป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510