กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง


ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ โดยนางสาวพรรณวดี มุศิริ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนระดับพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ มอบเอกสารแจ้งผลการอนุมัติผลการดำเนินงานใช้จ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนโครงการพัฒนาอาชีพฯ และแนะนำการเปิดบัญชีรับเงินอุดหนุนโครงการฯ จำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังประมงท่าศรี หมู่ที่ 6 ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
2.กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังประมงนาสีนวล หมู่ที่ 5 ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
3.กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังประมงคำคา หมู่ที่ 13 ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
4.กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังประมงบ้านหนองบัวชุม หมู่ที่ 9 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
5.กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังประมงบ้านคำแคน หมู่ที่ 9 ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510