กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายวีระพงศ์ วังจำนงค์ ผอ.ศปจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร และประมงอำเภอ ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศ (EAFM) ชุมชนแม่น้ำโขง ประจำปี 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยกอก ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร องค์ประกอบหลักของEAFM คือความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ธรรมาภิบาล การอยู่ดีมีสุขของมนุษย์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510