การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย 

การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ โดย นายสุธีร์ ศรีเพชร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อม จนท. รวม 5 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดลำปาว 11 ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธ์ุ 
    ผลการปฏิบัติงาน
- ทำการตรวจยึดเครื่องมือประมง (ข่ายลอยโดยวิธีล้อมจับ) ทำการประมง บริเวณพื้นที่ บ้านหนองสรวง และ บ้านหนองบัวชุม อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธ์ุ จำนวน 1 คดี 
อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงเกษตรฯ ฉบับลงวันที่ 6 พ.ค. 54
 ของกลาง ดังนี้
  1.ข่ายลอย ขนาดช่องตา 15 ซ.ม. กว้าง 5 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร จำนวน 4 ผืน
  2.ปลาสวาย จำนวน 1 ตัว
  จึงนำของกลาง ส่ง พนักงานสอบสวน สภ.หนองกุงศรี จ.กาฬสิน ธ์ุ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510