การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย 

การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย


มื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 จนท.ศปจ.กาฬสินธุ์ พร้อม ชปพ.(ประมง) จำนวน 4 นาย ได้ออกปฏิบัติควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง ได้ทำการรื้อถอนเครื่องมือกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ำ (ใช้อวนมุ้งเขียวกางกั้นประกอบถุงอวน ชาวประมงเรียกว่า "นากุ้ง" ) จำนวน 3 จุด ยาวจุดละ 50 เมตร ที่มีผู้ลักลอบทำการประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บริเวณ ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำของกลางลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.หนองกุงศรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป #การใช้เครื่องมือและวิธีการทำประมงแบบนี้ จะมีการทำกันมากในช่วงน้ำลดระดับลงในช่วงฤดูแล้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจับกุ้งฝอย แต่ลูกพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจจะติดมาด้วยจำนวนหนึ่ง ทางศูนย์ฯ ขอความร่วมมือให้พี่น้องชาวประมงเลิกใช้เครื่องมือและวิธีทำการประมงดังกล่าว เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวและลำน้ำสาขาของบ้านเรา#มื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 จนท.ศปจ.กาฬสินธุ์ พร้อม ชปพ.(ประมง) จำนวน 4 นาย ได้ออกปฏิบัติควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง ได้ทำการรื้อถอนเครื่องมือกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ำ (ใช้อวนมุ้งเขียวกางกั้นประกอบถุงอวน ชาวประมงเรียกว่า "นากุ้ง" ) จำนวน 3 จุด ยาวจุดละ 50 เมตร ที่มีผู้ลักลอบทำการประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บริเวณ ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำของกลางลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.หนองกุงศรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป #การใช้เครื่องมือและวิธีการทำประมงแบบนี้ จะมีการทำกันมากในช่วงน้ำลดระดับลงในช่วงฤดูแล้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจับกุ้งฝอย แต่ลูกพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจจะติดมาด้วยจำนวนหนึ่ง ทางศูนย์ฯ ขอความร่วมมือให้พี่น้องชาวประมงเลิกใช้เครื่องมือและวิธีทำการประมงดังกล่าว เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวและลำน้ำสาขาของบ้านเรา#

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510