กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

ข่าวส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนประมง


ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนระดับพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ชุมชนประมง 5 ชุมชน เพื่อมอบสมุดบันทึกการทำการประมง พร้อมอธิบายวิธีการบันทึกข้อมูลในสมุด ดังนี้  
1. กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังประมงท่าสี หมู่ที่ 6 ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 
2.กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังประมงนาสีนวล หมู่ที่ 5 ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
3.กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังประมงคำคา หมู่ที่ 13 ต.โนนศิลา อ.หัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
4.กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังประมงบ้านหนองบัวชุม หมู่ที่ 9 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
5 กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังประมงบ้านคำแคน หมู่ที่ 9 ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510