การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย 

กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง


"เครื่องมือกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ำ"
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 จนท.ศปจ.กาฬสินธุ์ จำนวน 7 นาย ได้ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกปฏิบัติงานควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงในอ่างเก็บน้ำวังลิ้นฟ้า ได้ทำการรื้อถอนเครื่องมือกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ำ (อวนมุ้งเขียว) จำนวน 1 ผืน ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 180 เมตร ที่มีผู้ลักลอบทำการประมงบริเวณบ้านโนนศิลาอาสน์ ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำของกลางลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.ห้วยเม็ก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป#ในช่วงนี้ ระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีชาวประมงใช้เครื่องมือกางกั้นในรูปแบบต่างๆกันมากเพื่อดักจับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือและวิธีการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ศูนย์ฯ ขอความร่วมมือให้งดใช้เครื่องมือและวิธีการทำประมงดังกล่าว เพราะเป็นการทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างร้ายแรง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510