ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 21 รายการ

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 21 รายการ ด้วยศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะทำการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา จำนวน 21 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510