ฉบับที่ 65/2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินงาน เก็บตัวอย่าง เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 5 โครงการ 1 กิจกรรม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

ฉบับที่ 65/2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินงาน เก็บตัวอย่าง เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 5 โครงการ 1 กิจกรรม 

ประกาศงดให้บริการ

 เผยเเพร่: 2021-07-08  |   ข่าววันที่: 2021-06-30 |  อ่าน: 51 ครั้ง
 

       ดร.จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มอบหมายให้นางจุลีรัตน์ พรหมสุด (นักวิชาการประมงชำนาญการ) นายสิทธิชัย ปาญรัตน์ (นักวิชาการประมงปฏิบัติการ) นางสาวกรณิศ หน่อทอง ปฏิบัติงานตาม TOR (จ้างเหมา บริการ) และนายโชติพัฒน์ ฑามาศ ปฏิบัติงานตาม TOR (จ้างเหมาบริการ) ดำเนินงาน เก็บตัวอย่าง เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 5 โครงการ 1 กิจกรรม ดังนี้

1. โครงการ lot by lot จำนวน 80 lot พื้นที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

2. โครงเพิ่มขีดความสามารถฯ (คชก.) จำนวน 7 ฟาร์ม พื้นที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

3. โครงการกุ้งคุณภาพ จำนวน 2 ฟาร์ม พื้นที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

4. โครงการกุ้งกุลาดส่งออกประเทศจีน โรงอนุบาล จำนวน 5 ฟาร์ม พื้นที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา บ่อเลี้ยง จำนวน 4 ฟาร์ม พื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา

5. โครงการนำเข้ากุ้งทะเล จำนวน 1 ฟาร์ม พื้นที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

6. กิจกรรมสอบสวนโรค จำนวน 3 ฟาร์ม พื้นที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศสส.).. (1,579)  สขร.ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา.. (1,367) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (1,131) เตือนเฝ้าระวังโรคกุ้ง DIV 1 (CQIV/SHIV)ที่รายงานการระบาดในจีน.. (1,129) บทความ ศสส. ฉบับที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง การเฝ้าระวังโรคและการประเมินสุขภาพลูกกุ้งทะเล โดยกรมประมง.. (1,113) ติดต่อเรา.. (1,067) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตเเละตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคในประเทศ ปี 2561 (คชก. ระยะที่ 2).. (1,054) บทความ ศสส. ฉบับที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง Filamentous bacteria แบคทีเรียเส้นใยภัยร้ายทำลายกุ้ง.. (1,042) บทความ ศสส. ฉบับที่ 3 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรฐานกุ้งทะเลไทย มาตรฐานสากล แตกต่างกันอย่างไร.. (1,016) กรมประมง เผย...เคาะปรับคุณสมบัติผู้สมัครรอบใหม่พร้อมขยายเวลาลงลูกกุ้ง หนุนช่วยเกษตรกร หลังหนีพิษโควิด-19.. (938)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

     130/2 ถ ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100