ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายวีร์  กี่จนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายวีระพงษ์  เดชจินดา ตำแหน่งนักวิชาการประมง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 100,000 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำห้วยดีหมี อ่างเก็บน้ำแพมกลาง และทำนบปลาหนองอ้อ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ