ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ในพื้นที่โครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ในพื้นที่โครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 

ข่าวกิจกรรม


นายพงษ์พันธ์  สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน  ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ดำเนินการการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ในพื้นที่โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จำนวน 120,000 ตัว และในพื้นที่ โครงการธนาคารอาหารชุมชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จำนวน 80,000 ตัว  รวมทั้งสิ้น 200,000 ตัว  พร้อมทั้งติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรที่เลี่ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกเมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม  2560 ที่ผ่าน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ