โครงการจิตอาษาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


โครงการจิตอาษาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 

ข่าวกิจกรรม


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน นำโดย นายพงษ์พันธ์  สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการฯ  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมตามโครงการ โครงการจิตอาษาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร โดยทำทุกวันก่อนเลิกงาน เริ่มตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2560  จนกว่าจะครบ 200  ดอก เพื่อนำดอกไม้จันทน์ส่วนหนึ่งจัดส่งไปที่สำนักพระราชวัง  เพื่อใช้ในการตกแต่งในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  ในหลวงรัชการที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560  และอีกส่วนหนึ่งไว้สำหรับร่วมในงานพระราชพิธีฯ ที่จัดขึ้นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานประจำปี งปม.2564   160   ทำเนียบผู้บริหาร กรมประมง   137  ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์ฯ   128  ทำเนียบผู้บริหาร กองวัจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   112  มอบพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร จำนวน ๓๖ รายในกิจกรรมส่งเสริมและพั ฒ...  86  เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการพัฒนาปลากดหลวง ตามแผนป...  82  มอบพันธุ์ปลานิล จำนวน ๑,๕00 ตัว พร้อมอาหารปลากินพีช จำนวน ๑ กระสอบ ตามสัญญาให้คว...  79  เข้าร่วมประชมสัมมนาแบบผสมผสาน เรื่อง "บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ย...  70  เข้าร่วมการประชมติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อเสริมความม...  68  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการ์ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย และโครง...  66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ