ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ แม่สามแลบ อำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ แม่สามแลบ อำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 5-7 มกราคม 2564 นายวีร์  กี่จนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายอนุสรณ์ แสนอาษา ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ แม่สามแลบ อำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ