ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการ“รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” และโครงการธนาคารอาหารชุมชน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการ“รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” และโครงการธนาคารอาหารชุมชน วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2563 นายวีร์ กี่จนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายสมสะอาด พึ่งป่า เจ้าพนักงานประมง พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการ“รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” และโครงการธนาคารอาหารชุมชน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2563 พื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 140,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ