จัดฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) รุ่นที่ ๒

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


จัดฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๒ ราย ณ  บริเวณศาลอเนกประสงค์สันติพัฒนา อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ