ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-07-19  |   ข่าววันที่: 2020-06-15 |  อ่าน: 160 ครั้ง
 

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคและโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนของแต่ละโครงการฯ  ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ในระดับพื้นที่   เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม  โดยมี นายวีร์  กี่จนา  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ  ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และลงพื้นที่่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ  ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) พร้อมทั้งได้ปล่อยพันธุ์ปลาและเขียดแลว  เยี่ยมชมการเลี้ยงแกะและการแปรรูปผ้าทอขนแกะ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ  ตำบลหมอกจำแป่  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ได้เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน  เป็นหน่วยงานที่มีผลงานในระดับดีมาก ในการประกวด โครงการ.. (149)   จัดการประชุม ถ่ายทอด คำสั่ง/นโยบาย/แนวทาง การปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการฯ.. (133)  พันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่ายระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564.. (125)  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (95)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการ  รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน และโครงการธนาคารอาหารชุมชน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔.. (95)  ได้เข้าร่วมงาน ทอดผ้าป่ากล้วยไม้สู่ป่าฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.. (77)  มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธ.. (76)  เข้าร่วมการประชุมวิชาการประมง ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อ "โลกเปลี่ยน คนปรับ ยกระดับงานวิจัย พัฒนาประมงไทยสู่ความยั่งยืน".. (76)  จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ "เนื่องในวันประมุงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ " ได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน.. (73)  เข้าร่วมการประชุมมอบ นโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะตามแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖.. (66)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000