ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” วันที่ 7 8 พฤษภาคม 2563 นายวีร์  กี่จนา? ผู้อำนวยการ?ศูนย์?วิจัยและ?พัฒนาการ?เพาะเลี้ยง?สัตว์
?น้ำจืด?แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายศุภยศ ลาภล้น ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการธนาคารอาหารชุมชน อันเนื่องพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2563 ที่ตำบลปางหมู ตำบลหมอกจำแป่ ตำบลห้วยผา ตำบลห้วยโป่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งสิ้น จำนวน 140,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ