กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 20,000 ตัว ในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 20,000 ตัว ในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 25 เมษายน  2560 นายอนุสรณ์  แสนอาษา  ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน  ได้ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ  จำนวน 20,000  ตัว  ณ ลำห้วยแม่เหมืองหลวง  ม.4 ต.โป่งสา  อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน  ในโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกผิ่นอย่างยั่งยืน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ