กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 30,000 ตัว และติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 30,000 ตัว และติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-01  |   ข่าววันที่: 2017-05-01 |  อ่าน: 233 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560  นายพงษ์พันธ์  สุนทรวิภาต  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้  นายศุภยศ   ลาภล้น  ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้่ำจำนวน  30,000 ตัว และติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร ในโครงการธนาคารอาหารชุมชน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดแม่ฮอ่งสอน  ที่บ้านแม่ปาง  ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

 61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000