กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 30,000 ตัว และติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 30,000 ตัว และติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560  นายพงษ์พันธ์  สุนทรวิภาต  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้  นายศุภยศ   ลาภล้น  ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้่ำจำนวน  30,000 ตัว และติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร ในโครงการธนาคารอาหารชุมชน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดแม่ฮอ่งสอน  ที่บ้านแม่ปาง  ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   432   พันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่ายระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2565 - วันที่ 2  กันยายน 2...  184  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน...  162  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเ...  154  ร่วมกันจัดกิจกรรม 5ส. ปรับภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์   69  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   64  จัดพิธี ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๕   60  ชุดเพาะฟักพันธ์ุปลาเคลื่อนที่   58  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมขับเคลื่อน งานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕   57  เข้าร่วมต้อนรับ นายประวิทย์ ชำร้าย ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๑๕    56


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ