กิจกรรมรับเสด็จปี พ.ศ. 2546

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมรับเสด็จปี พ.ศ. 2546 

กิจกรรมรับเสด็จ

 เผยเเพร่: 2017-01-23  |   ข่าววันที่: 2017-01-23 |  อ่าน: 1,866 ครั้ง
 

พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกร และทรงงานตามพระราชดำริ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน พุทธศักราช 2546

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ( เรือนประทับแรม ) ทรงปล่อยพันธุ์ปลาแม่น้ำปาย 9 ชนิด จำนวน 999 ตัว ลูกกบพื้นเมือง ( กบอ๋อง, กบหูดำ ) จำนวน 999 ตัว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2546  โดยมี ดร.จรัลธาดากรรณสูต รองอธิบดีกรมประมง และนายวิศณุพร  รัตนตรัยวงศ์ หัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และข้าราชการกรมประมง
เฝ้าฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการธนาคารอาหารชุมชน กิจกรรมด้านการประมง  การเลี้ยงปลา   กบ   ผลผลิตของเกษตรกร  และทรงพระราชทานพันธุ์ปลานิลแดง แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในโครงการฯ โดยมี ดร.จรัลธาดา  กรรณสูต รองอธิบดีกรมประมง และนายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ หัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงาน  ณ บ้านแม่ปาง ตำบลสันติคีรี  อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เมื่อวันที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2546

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ได้เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้... (150)   จัดการประชุม ถ่ายทอด คำสั่ง/นโยบาย/แนวทาง การปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่ ข้าราชการ ลู... (134)  พันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่ายระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 19 พฤศจิกา... (127)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการ  รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน และโครงการธนาคารอาหา... (99)  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพ... (97)  ได้เข้าร่วมงาน ทอดผ้าป่ากล้วยไม้สู่ป่าฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ... (78)  มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศัก... (76)  เข้าร่วมการประชุมวิชาการประมง ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อ "โลกเปลี่ยน คนปรับ ยกระด... (76)  จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ "เนื่องในวันประมุงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ " ได้มอบพัน... (74)  เข้าร่วมการประชุมมอบ นโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะตามแผนปฏิบ... (67)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000