ปล่อยพันธุ์ สัตว์น้ำในโครงการจัดตั้งหมู่ บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอาโจ้

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


ปล่อยพันธุ์ สัตว์น้ำในโครงการจัดตั้งหมู่ บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอาโจ้ ปล่อยพันธุ์ สัตว์น้ำในโครงการจัดตั้งหมู่ บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอาโจ้..คลิก

วันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสมพร โกศล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายอนุสรณ์ แสนอาษา ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ ปล่อยพันธุ์ สัตว์น้ำในโครงการจัดตั้งหมู่ บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอาโจ้ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว พื้นที่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2566 - วันที่ 16 มิถุนายน 2566 พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2566 - วันที่ 16 มิถุนายน 25... จำนวนผู้อ่าน 135  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จำนวนผู้อ่าน 111 โครงการส่งสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการส่งสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ.๒๕๖๖  จำนวนผู้อ่าน 58 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดของเกษตรกร ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดของเกษตรกร  จำนวนผู้อ่าน 53 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านดอยผักกูด ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้... จำนวนผู้อ่าน 53 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงปลากดหลวง" ตามโครงการส่งเสริมอาชีพป... จำนวนผู้อ่าน 49 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยโครงการธนาคารอาหารชุมชน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำแม่สะมาด ห้วยหมากลาง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยโครงการธนา... จำนวนผู้อ่าน 44 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" ตามโครงการส่งเสร... จำนวนผู้อ่าน 44 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำใน โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน พื้นที่ลุ่มน้ำปาย และโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน พื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะมาด-ห้วยหมากลาง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำใน โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน พื้นที่ลุ่มน้ำปาย แล... จำนวนผู้อ่าน 43 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โรงเพาะพักศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โรงเพาะพักศูนย์วิจัยและพัฒนากา... จำนวนผู้อ่าน 35


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

  รายละเอียด 61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000  email  ifmaehongson@gmail.com  โทรศัพท์ 053-684194,053-684242  FAX 053-684194,053-684242 ต่อ 20  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6