ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำแม่สะงา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำแม่สะงา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำแม่สะงา..คลิก

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสมพร โกศล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายบรรหาร คำบญมาก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง

พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำแม่สะงาโครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ และโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจ็ดของไทย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว พื้นที่อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน... จำนวนผู้อ่าน 188  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จำนวนผู้อ่าน 108 พันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่ายระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 - วันที่19 พฤาภาคม 2566 พันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่ายระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 - วันที่19 พฤาภาคม 256... จำนวนผู้อ่าน 82 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดของเกษตรกร ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดของเกษตรกร  จำนวนผู้อ่าน 57 โครงการส่งสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการส่งสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ.๒๕๖๖  จำนวนผู้อ่าน 55 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านดอยผักกูด ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้... จำนวนผู้อ่าน 47 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงปลากดหลวง" ตามโครงการส่งเสริมอาชีพป... จำนวนผู้อ่าน 45 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำใน โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน พื้นที่ลุ่มน้ำปาย และโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน พื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะมาด-ห้วยหมากลาง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำใน โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน พื้นที่ลุ่มน้ำปาย แล... จำนวนผู้อ่าน 42 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" ตามโครงการส่งเสร... จำนวนผู้อ่าน 42 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดของเกษตรกร ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดของเกษตรกร  จำนวนผู้อ่าน 41


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

  รายละเอียด 61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000  email  ifmaehongson@gmail.com  โทรศัพท์ 053-684194,053-684242  FAX 053-684194,053-684242 ต่อ 20  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6