มอบพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร จำนวน ๔0 รายในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำแม่สะงา และ โครงการธนาคารอาหารชุมชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


มอบพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร จำนวน ๔0 รายในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำแม่สะงา และ โครงการธนาคารอาหารชุมชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายวีร์ กี่จนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายบรรหาร คำบญมาก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง

พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มอบพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร จำนวน ๔0 รายในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่

ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำแม่สะงา และ โครงการธนาคารอาหารชุมชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านทบศอก หมู่ ๘ และบ้านนาป่าแปก หมู่ ๔ ตำบลหมอกจำแป อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ