มอบพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรจำนวน ๒0 รายในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ ของแผ่นดิน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


มอบพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรจำนวน ๒0 รายในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ ของแผ่นดิน วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายวีร์ กี่จนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายบรรหาร คำบุญมาก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง

พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มอบพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร จำนวน ๒0 รายในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่

ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำปาย (ท่าโปงแดง) ณ บ้านห้วยผึ้ง หมู่ ๓ ตำบลห้วยผา อำเกอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ