ผู้ตรวจราชการกรมประมงประชุมรับฟังการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


ผู้ตรวจราชการกรมประมงประชุมรับฟังการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ผู้ตรวจราชการกรมประมงประชุมรับฟังการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน โดยมีนางวนิดา ใสสว่าง ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายวีร์ กี่จนา ผู้อำนายการศูนย์วิจัยและพัฒนา

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมประชุมฯ ณห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัด และเข้าตรวจเยี่ยม

การดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่ายระหว่างวันที่ 18 มกราคม   2565 - วันที่ 31 มกราคม 2...  142   รายงานประจำปี งปม.2564   120  ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์ฯ   97  ทำเนียบผู้บริหาร กรมประมง   91  ทำเนียบผู้บริหาร กองวัจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   86  เข้าตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกร GAP กิจกรรมตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงส...  85  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด   79  ร่วมต้อนรับ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้เข้าตรวจเยี่ย...  74  เข้าร่วมประชุม การจัดทำเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานที่สำคัญ (objectives and Keys...  70  ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำในโครงการศนย์บริการแะพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ    69


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ