ร่วมต้อนรับ พลเอก จิระเดช กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก เดินทางมา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และเข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ด้านการประมงบนพื้นที่สูง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


ร่วมต้อนรับ พลเอก จิระเดช กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก เดินทางมา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และเข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ด้านการประมงบนพื้นที่สูง วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายวีร์ กี่จนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายอนุสรณ์ แสนอาษา นักวิชาการประมงชำนาญการ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับ พลเอก จิระเดช กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก เดินทางมา

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และเข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ด้านการประมงบนพื้นที่สูง ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่ายระหว่างวันที่ 18 มกราคม   2565 - วันที่ 31 มกราคม 2...  138   รายงานประจำปี งปม.2564   110  ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์ฯ   90  ทำเนียบผู้บริหาร กรมประมง   82  ทำเนียบผู้บริหาร กองวัจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   79  เข้าตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกร GAP กิจกรรมตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงส...  79  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด   75  ร่วมต้อนรับ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้เข้าตรวจเยี่ย...  72  เข้าร่วม เปิดงาน ๔0 ปี ปางตอง น้ำพระราชหฤทัยที่ยิ่งใหญ่ หลั่งไหลสู่ปวงประชา    72  ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำในโครงการศนย์บริการแะพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ    67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ